Ngorongoro - Tanzanie - 2007
Ngorongoro - Tanzanie - 2007
Sabou - Burkina Faso - 2003
Sabou - Burkina Faso - 2003
Beijing - Chine - 2008
Beijing - Chine - 2008
Chennai - Inde - 2009
Chennai - Inde - 2009
Puducherry - Inde - 2009
Puducherry - Inde - 2009
Tamita - Région Soussou - Guinée - 2006
Tamita - Région Soussou - Guinée - 2006
Puducherry - Etat du Tamil Nadu - Inde -
Puducherry - Etat du Tamil Nadu - Inde -
Angkor Vat - Cambodge - 2011
Angkor Vat - Cambodge - 2011
Beijing - Chine - 2008
Beijing - Chine - 2008
Les halles - Paris - France - 2018
Les halles - Paris - France - 2018
Omikuji - Temple Todaï-Ji - Nara - Japon
Omikuji - Temple Todaï-Ji - Nara - Japon
Mucem - Marseille - France - 2016
Mucem - Marseille - France - 2016